Muži business

Program „Muži –business“ je unikátní vitalizační program pro vědomé muže, pro muže, kteří nejen hledají úlevu od svých obtíží, ale také chtějí získat více energie pro své další projekty a podívat se, kde ztrácejí svoji energii a kde ji naopak získávají.
Jedná se o komplexní terapeutický plán se zaměřením nejen na všechny kritické oblasti, kde ztrácíme svoji energii, ale i na to, kde energii pro sebe, své podnikání a práci nebo pro své vztahy můžeme získat. Program je tedy především pro ty, kteří se chtějí vědomě stát skutečně úspěšnými.

 

Program „Muži –business“ zahrnuje:

Vyšetření lékařem se zaměřením na problémy v pohybového aparátu s návrhem terapeutického plánu (60 min)
Dvě terapeutická setkání prováděná lékařem se zaměřením na uvolnění a relaxaci s využitím kraniosakrání terapie, manuální medicíny, ošetření akupunkturních bodů, myofasciálních technik a psychosomatického odblokování. (2x 90 min)
Individuální setkání s lékařem se zaměřením na vědomý rozvoj a rozvoj svého podnikání (90 min)
Vyšetření stavu vitálních energií a nastavení individuálního plánu (60 min)
Dvě kontrolní vyšetření vitálních energií (2x30min)
Osvitová terapie – individuální plán */
Konzultace s lékařem zaměřená na detoxikaci organizmu a korekci stravovacího režimu se zaměřením na vitalizaci organizmu (60 min)
Kontrolní konzultace lékařem zaměřená na detoxikaci organizmu (30min)
V ceně programu je zahrnuta možnost se účastnit i mužského diskuzního setkání a/nebo konstelačního večera (dle rozpisu na www…….).
*/ cena se odvíjí od zvoleného programu
Cena: 10.290,- (Úhradu lze provést ve 2 splátkách)

 

Program „Muži – plus“ je komplexní programu pro vědomé muže se zaměřením na zvýšení potence a sexuální energie.
Program „Muži – plus“ je především určen těm mužům, kteří
- zakládají rodinu v pozdějším věku a chtějí se ujistit, že jsou plně připraveni
- mají již svoji první rodinu a stojí před otázkou, zda založit rodinu novou
- chtějí plně realizovat svůj potenciál muže v nové životní situaci
- ví, že mají určitý zdravotní handicap a chtějí si jej vyřešit v soukromí

 

Program „Muži- plus“ zahrnuje:

Vyšetření lékařem se zaměřením na tématiku potence a sexuality – diagnostika příčin v pohybového aparátu s návrhem terapeutického plánu (60 min)
Individuální setkání s lékařem se zaměřením na pochopení souvislostí, které s rolí otce, partnera, stavem sexuální energie a potence vyvstávají (90 min)
Vyšetření stavu vitálních energií a nastavení terapeutického individuálního plánu (60 min)
Dvě kontrolní vyšetření vitálních energií (2x30min)
Osvitová terapie – individuální plán*/
Konzultace s lékařem zaměřená na detoxikaci organizmu a korekci stravovacího režimu se zaměřením na zvýšení potence, vitality a sexuální energie organizmu (60 min)
Kontrolní konzultace s lékařem zaměřená na detoxikaci organizmu (30min)
V ceně programu je zahrnuta možnost se účastnit i mužského diskuzního setkání a/nebo konstelačního večera (dle rozpisu na www…….).
*/ cena se odvíjí od zvoleného programu
Cena: 10.290,- (Úhradu lze provést ve 2 splátkách)

 

Program „Muži –zrození otce“ je unikátní komplexní program pro vědomé muže, kteří se již stali nebo se chtějí stát skutečnými otci svých dětí.
Program „Muži –zrození otce“ je především určen těm mužům, kteří
- se chystají být otci
- chtějí být připraveni na roli otce a partnera v nové roli
- jejichž partnerka touží po dítěti a sami si nejsou jisti , zda již dozráli do této role
- neví, jak být dobrými otci, protože postrádají dobré vzory
- mají pocit, že by mohli nebo že selhávají v roli otce

Program „Muži- zrození otce“ zahrnuje:

Vyšetření lékařem se zaměřením na celkový stav pohybového aparátu a vitality s návrhem terapeutického plánu (60 minut) */
Individuální setkání s lékařem se zaměřením na pochopení souvislostí, které s rolí otce a partnera v nové roli vyvstávají (90 min)
V ceně je zahrnuta možná účast na třech diskuzních setkání mužů a dvou konstelačních večerech (dle rozpisu na www…….).
*/ cena se odvíjí od individuálních potřeb
Cena: 4.200,-